This Theme Supports a Custom FrontPage

การจัดตั้งการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน

การจัดตั้งการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน

การจัดตั้งการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน ในระยะแรกสุดของการติดเชื้อเอชไอวีอาจทำให้เกิดการสร้างและการเก็บรักษา ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของไวรัสการจำกัดปริมาณไวรัสที่ระบบภูมิคุ้มกันพบสามารถกระตุ้นการตอบสนองของเซลล์ ที่มีศักยภาพมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาหน่วยความจำภูมิคุ้มกันในระยะยาวผลลัพธ์มีความหมายสำหรับการพัฒนาวัคซีนเอชไอวี Read more about การจัดตั้งการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกัน