อิหร่านขึ้นบัญชีดำเพนตากอนเป็นองค์กรก่อการร้าย

รัฐสภาอิหร่านได้ประกาศให้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯหรือเพนตากอนเป็นองค์การก่อการร้ายสภานิติบัญญัติอิหร่านลงคะแนนเสียงโดยมีมติ ขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ทุกคน รวมถึงองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบรรดาผู้บัญชาการซึ่งมีส่วนร่วมในการวางแผนและก่อเหตุสังหารคาเซม โซเลมานี อดีตผู้บัญชาการกองกำลังคุดส์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม

การลงมติของรัฐสภาอิหร่านยังส่งผลผูกพันให้รัฐบาลอิหร่านจัดสรรงบจำนวน 200 ล้านยูโร (ราว 6.7 พันล้านบาท) ให้กองกำลังคุดส์ เพื่อเสริมกำลังป้องกันตนเองหลักการและรายละเอียดของ “ญัตติเร่งด่วน” ดังกล่าว ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ ในการเปิดสมัยประชุมสภา สภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านยังประกาศให้หน่วยบัญชาการกลางของสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันตก เป็น “กลุ่มก่อการร้าย” เพื่อตอบโต้การที่สหรัฐฯ ประกาศให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ