นักสิ่งแวดล้อมหวั่นเขื่อนไซยะบุรีจุดเริ่มต้นของหายนะลุ่มแม่น้ำโขง

ผู้ต่อต้านโครงการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีทางภาคเหนือของลาว แสดงความกังวลว่าเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1,285 เมกะวัตต์แห่งนี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะด้านสิ่งแวดล้อมของลุ่มแม่น้ำโขง เมื่อเริ่มการผลิตไฟฟ้าเต็มกำลังในเดือนหน้าเขื่อนไซยะบุรีซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 7 ปี ถือเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าแห่งแรกจากทั้งหมด 11 โครงการที่มีแผนจะสร้างบนแม่น้ำโขง

ส่วนตอนล่างของประเทศจีนแม่น้ำที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้มีความยาวราว 4,000 กม. ไหลลงมาจากเทือกเขาในธิเบต ผ่านประเทศจีน เมียนมาร์ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ประชาชนราว 50 ล้านคนในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างต้องพึ่งพาแม่น้ำสำคัญสายนี้ในการดำรงชีพ ซึ่งนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเตือนว่า การสร้างเขื่อนจำนวนมากขนาดนั้นจะทำลายทั้งวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ของแม่น้ำโขง